Quyền ưu tiên mua tài sản chung đang bị kê biên thi hành án

5:05 PM GMT+7, Thứ ba, 22/01/2019
97

Như Luật sư đã chia sẻ, cơ quan thi hành án có quyền kê biên tài sản chung của người phải thi hành án với người khác sau khi đã xác định được phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung đó. Vậy khi muốn mua lại tài sản nói trên đang bị cơ quan thi hành án kê biên thì ai là người có quyền ưu tiên mua? Hãy cùng luật sư làm rõ nội dung này.

Quyền ưu tiên mua tài sản kê biên khi thi hành án

Trong trường hợp như đã nói thì người được quyền mua tài sản là người có chung quyền sở hữu, sử dụng tài sản với người phải thi hành án. Bởi: Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 11, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định giá, chấp hành viên thông báo cho chủ sở hữu chung quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án. Đồng thời, khoản 3 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự quy định: Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung, chấp hành viên thông báo và định thời hạn cho chủ sở hữu chung mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định trong thời hạn 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản; đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn ưu tiên mà chủ sở hữu chung không mua tài sản thì tài sản được bán theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự. Khi chủ sở hữu chung mua tài sản kê biên thì chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 11, cụ thể, đối với tài sản là bất động sản và động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, chấp hành viên ra quyết định bán tài sản cho chủ sở hữu chung; đối với tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì chấp hành viên lập biên bản giao tài sản cho chủ sở hữu chung.

Hiện tại thời hạn ưu tiên mua tài sản chung đang bị cơ quan thi hành án kê biên đang có nhiều bất cập. Hiện thời hạn ưu tiên mua được quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật thi hành án dân sự chỉ là: 03 tháng đối với bất động sản, 01 tháng đối với động sản kể từ ngày được thông báo hợp lệ, hơn nữa, còn quy định thêm đối với những lần bán tài sản tiếp theo thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Trong khi đó theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì tối thiểu phải có 30 – 45 ngày cho một phiên bán đấu giá. Do đó, quy định về thời hạn ưu tiên mua theo quy định tại khoản 3 Điều 74 nói trên theo chúng tôi là quá dài, làm mất nhiều thời gian và thủ tục cho quá trình tổ chức thi hành án.