Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi nào

5:02 PM GMT+7, Thứ năm, 08/11/2018
144

 Công ty luật Trí Nam là một trong những công ty cung cấp dịch vụ luật uy tín thực hiện thủ tục, hồ sơ của khách hàng trong lĩnh vực pháp lý, tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cho khách hàng một cách đầy đủ chính xác nhất. Hãy đến và đồng hành cúng chúng tôi.


Bạn cần thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi nào? Câu hỏi luôn được gửi về cho luật Trí Nam. Để trả lời câu hỏi bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau nhé!

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô,… thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

dich vu thanh lap cong ty

1. Căn cứ theo pháp lý

- Luật đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.

- Công văn số 5122/BKHĐT-PC của luật đầu tư.

2. Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Thay đổi tên doanh nghiệp.

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, Fax, Email, Website.

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: rút ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Thay đổi vốn điều lệ.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.

- Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty.

- Thay đổi thông tin cá nhân của cổ đông, thành viên trong công ty.

3. Các trường hợp không phải đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

- Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn.

- Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng mà không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

4. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản tạm thời được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ và chỉ có hiệu lực trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trường hợp việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014.

Bước 3: giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ hệ thống vào giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ.

Trường hợp không hợp lệ, cơ quan đăng lý đầu tư thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung.   

>>>XEM THÊM: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY 

Công ty luật Trí Nam

Địa chỉ: Tầng 5, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.